בלתי הפיך

  סרטו האחרון של גאספר נוח, 'בלתי הפיך'
(שיגיע לארץ במסגרת פרויקט 'גלובוס
צ'ויס'), מציג סצינת אונס ארוכה שגרמה
זעזוע כה רב, עד שהבמאי הזדרז להודיע
כי אם הצנזורים הבריטים יחליטו לחתוך
סצינה זו, עדיף לו שהסרט לא יוקרן כלל.

18.08.2002
יומית
סרטו האחרון של גאספר נוח, 'בלתי הפיך'
(שיגיע לארץ במסגרת פרויקט 'גלובוס
צ'ויס'), מציג סצינת אונס ארוכה שגרמה
זעזוע כה רב, עד שהבמאי הזדרז להודיע
כי אם הצנזורים הבריטים יחליטו לחתוך
סצינה זו, עדיף לו שהסרט לא יוקרן כלל.