חיה הררית Archive

  • גבעה 24 אינה עונה   2 תגובות

    סיפורה של מלחמת העצמאות והתקופה שקדמה לה דרך סיפור מסגרת של 4 חיילים שהולכים לשמור על גבעה לפני הפסקת האש של המלחמה ושלושת הסיפורים האישיים שלהם.

    לכתבה

  • בן חור   11 תגובות

    בירושלים הנתונה תחת שלטון האימפריה הרומית, יהודי עשיר נבגד על ידי חברו הרומאי ונשלח לגלות כעבד, וחוזר כדי לנקום.

    לכתבה