מייקל וייג'ר Archive

  • גבעה 24 אינה עונה   2 תגובות

    סיפורה של מלחמת העצמאות והתקופה שקדמה לה דרך סיפור מסגרת של 4 חיילים שהולכים לשמור על גבעה לפני הפסקת האש של המלחמה ושלושת הסיפורים האישיים שלהם.

    לכתבה