ערן קריבי Archive

  • collide

    התנגשות   0 תגובות

    כדי לשלם עבור טיפול רפואי לחברתו החולה, גבר מסכים להשתתף בשוד סמים מסוכן.

    לכתבה