אגדות וסיפורים
Storytelling

שני סיפורים נפרדים על אנשים שמספרים את הסיפור של עצמם: תלמידת קולג' וחברה הנכה הלומדים בקורס לכתיבה יוצרת; ודוקומנטריסט מובטל המנסה להפיק סרט המתמקד בתלמיד תיכון נטול אמביציה.

תאריך הפצה בארה"ב: 25/01/2002
תאריך הפצה בישראל: 02/05/2002

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.