אימת השפילברג

  הייתם רוצים לראות סרט 'מלחמת
הכוכבים' בבימויו של שפילברג?
גם הוא היה רוצה. הוא אפילו
ביקש מלוקאס כמה פעמים שייתן
לו סרט אחד, אבל לוקאס לא הסכים
להתחלק. מי שמביים לבד מת לבד!

26.06.2002
יומית
הייתם רוצים לראות סרט 'מלחמת
הכוכבים' בבימויו של שפילברג?
גם הוא היה רוצה. הוא אפילו
ביקש מלוקאס כמה פעמים שייתן
לו סרט אחד, אבל לוקאס לא הסכים
להתחלק. מי שמביים לבד מת לבד!