אנחנו חבורה, צוהלת ושמחה

  הילדים המוזרים רוצים לשחק לבד.
דייויד פינצ'ר, ספייק ג'ונז, סטיבן
סודרברג ואלכסנדר פיין מקימים חברת
הפקה משלהם, שתאפשר לכל אחד מהם
"חרות יצירתית מוחלטת", ומזמינים
במאים נבחרים נוספים להצטרף למועדון.

05.10.2001
יומית
הילדים המוזרים רוצים לשחק לבד.
דייויד פינצ'ר, ספייק ג'ונז, סטיבן
סודרברג ואלכסנדר פיין מקימים חברת
הפקה משלהם, שתאפשר לכל אחד מהם
"חרות יצירתית מוחלטת", ומזמינים
במאים נבחרים נוספים להצטרף למועדון.