בובה פראית

  חשיפה מזעזעת! הו, האימה! פיפין
הוא הבן של גרימא לשון-כחש!
זה יקרה בסרט החמישי בסדרת 'משחק
ילדים': 'זרעו של צ'אקי', ולא ברור
מה בויד, שחקן מוערך בעקבות 'שרה"ט'
ו'אדון ומפקד', מוצא בזוועתון הזה.

03.03.2004
יומית
חשיפה מזעזעת! הו, האימה! פיפין
הוא הבן של גרימא לשון-כחש!
זה יקרה בסרט החמישי בסדרת 'משחק
ילדים': 'זרעו של צ'אקי', ולא ברור
מה בויד, שחקן מוערך בעקבות 'שרה"ט'
ו'אדון ומפקד', מוצא בזוועתון הזה.