בובות אשמורת

  אח, הצעצועים התמימים של ילדותנו!
מה טוב ומה נעים להשתשעשע עם בובות
'כלבי אשמורת' הנאמנות למקור
(כולל אוזן ניתנת להסרה!).

31.08.2001
יומית
אח, הצעצועים התמימים של ילדותנו!
מה טוב ומה נעים להשתשעשע עם בובות
'כלבי אשמורת' הנאמנות למקור
(כולל אוזן ניתנת להסרה!).