ביטול התזמורת

  'ביקור התזמורת' אמנם זכה באופיר, אבל נפסל מלייצג את ישראל באוסקר לסרט הזר, בטענה שהוא לא מספיק זר: יש בו יותר מדי אנגלית. 'בופור' – מקום שני באופיר – נשלח לתחרות במקומו. כמובן, יש כאלה שהזהירו שזה יקרה כבר מזמן.

12.10.2007
יומית
'ביקור התזמורת' אמנם זכה באופיר, אבל נפסל מלייצג את ישראל באוסקר לסרט הזר, בטענה שהוא לא מספיק זר: יש בו יותר מדי אנגלית. 'בופור' – מקום שני באופיר – נשלח לתחרות במקומו. כמובן, יש כאלה שהזהירו שזה יקרה כבר מזמן.