האותיות הקטנות

  מרחוק, זה פוסטר של 'כלבי אשמורת'.
מקרוב, זה התסריט המלא.
(ויש גם 'פני צלקת').

12.03.2006
יומית
מרחוק, זה פוסטר של 'כלבי אשמורת'.
מקרוב, זה התסריט המלא.
(ויש גם 'פני צלקת').