היידה שרה (קונור)

  סדרת 'שליחות קטלנית' עשויה ללכת בדרכן של 'איש הנצח' ו'בלייד', ולהגר לטלויזיה. לנה הדי ('האחים גרים') תהיה שרה קונור בפיילוט ל'רשומות שרה קונור', שבו יסתבר שעוד כמה מחסלים מהעתיד שרצו בלוס אנגל'ס לאורך השנים.

12.11.2006
יומית
סדרת 'שליחות קטלנית' עשויה ללכת בדרכן של 'איש הנצח' ו'בלייד', ולהגר לטלויזיה. לנה הדי ('האחים גרים') תהיה שרה קונור בפיילוט ל'רשומות שרה קונור', שבו יסתבר שעוד כמה מחסלים מהעתיד שרצו בלוס אנגל'ס לאורך השנים.