המועמדים לאוסקר 2003

  והמועמדים לאוסקר הם כצפוי:
'שיקגו', 'כנופיות ניו יורק',
'השעות', 'הפסנתרן' ו'שני הצריחים'.
אלמדובר, במפתיע, זכה למועמדות
על בימוי. והנציג הישראלי,
'כנפיים שבורות', כרגיל, בחוץ.

11.02.2003
יומית
והמועמדים לאוסקר הם כצפוי:
'שיקגו', 'כנופיות ניו יורק',
'השעות', 'הפסנתרן' ו'שני הצריחים'.
אלמדובר, במפתיע, זכה למועמדות
על בימוי. והנציג הישראלי,
'כנפיים שבורות', כרגיל, בחוץ.