המועמדים למוישה 2001

  ואלו המועמדים השנה לפרס המוישה
("האוסקר הישראלי") לסרט הטוב ביותר:
'איש החשמל', 'ג'ירפות', 'חתונה
מאוחרת', 'שישה מיליון רסיסים'
ו'Made in Israel'. המועמדים בכל
הקטגוריות האחרות: כנ"ל.

18.10.2001
יומית
ואלו המועמדים השנה לפרס המוישה
("האוסקר הישראלי") לסרט הטוב ביותר:
'איש החשמל', 'ג'ירפות', 'חתונה
מאוחרת', 'שישה מיליון רסיסים'
ו'Made in Israel'. המועמדים בכל
הקטגוריות האחרות: כנ"ל.