התערבות פוליטית

  המועמדים כללו את 'דו"ח מיוחד'
ו'החתונה היוונית שלי', אבל בפרס
הסרט הלא-אירופי הטוב ביותר לשנה
זו בטקס פרסי הקולנוע האירופי
("אוסקר נמס") זכה 'התערבות שמיימית'
הפלסטיני. אלמדובר לקח את כל היתר.

09.12.2002
יומית
המועמדים כללו את 'דו"ח מיוחד'
ו'החתונה היוונית שלי', אבל בפרס
הסרט הלא-אירופי הטוב ביותר לשנה
זו בטקס פרסי הקולנוע האירופי
("אוסקר נמס") זכה 'התערבות שמיימית'
הפלסטיני. אלמדובר לקח את כל היתר.