חג שמח וכשר!

  אז כמה צופים ישראליים באמת ראו
את 'מטריקס Reloaded', ועד כמה
הוא פגע ב'מטריקס Revolutions'?
האמנם 'שיקאגו' עקף את 'שיבת המלך'
בסיבוב? ואיזה מהברוסים הוא המלך
הגדול של הקופות בארץ? הארץ בדק.

05.04.2004
יומית
אז כמה צופים ישראליים באמת ראו
את 'מטריקס Reloaded', ועד כמה
הוא פגע ב'מטריקס Revolutions'?
האמנם 'שיקאגו' עקף את 'שיבת המלך'
בסיבוב? ואיזה מהברוסים הוא המלך
הגדול של הקופות בארץ? הארץ בדק.