חייזרת

  ערמומית יותר מהנחש, נחושה יותר
מהמחסל, חדורת שליחות קטלנית יותר
מהמלאכיות של צ'ארלי, סיגורני וויבר,
ליוטננט אלן ריפלי בשבילכם, מתייצבת
אל הדגל, להתמודד עם עלילת הסרטים
החמישי והשישי בסדרת 'הנוסע השמיני'.

06.06.2003
יומית
ערמומית יותר מהנחש, נחושה יותר
מהמחסל, חדורת שליחות קטלנית יותר
מהמלאכיות של צ'ארלי, סיגורני וויבר,
ליוטננט אלן ריפלי בשבילכם, מתייצבת
אל הדגל, להתמודד עם עלילת הסרטים
החמישי והשישי בסדרת 'הנוסע השמיני'.