יום יבוא ואני עוד אסתום את החור בהשכלה ואצפה בקלאסיקה

יום יבוא ואני עוד אסתום את החור בהשכלה ואצפה בקלאסיקה:

14  3% זמנים מודרנים
40  9% חלף עם הרוח
110  25% האזרח קיין
47  10% קזבלנקה
17  3% לורנס איש ערב
26  5% פסיכו
50  11% 2001: אודיסאה בחלל
58  13% הסנדק
26  5% נהג מונית
51  11% אפוקליפסה עכשיו
מספר מצביעים: 439