ים הטריילרים שמסביב 2004

  כבכל שנה לקראת הכריסטמס: טונות של
טריילרים. הגירסה הרומנטית ל'ממנטו';
'הכפר' של שמלאן; העתיד הרטרואי של
'סקיי קפטן ועולם המחר'; הסרט הבא
של הכהנים; רמז דק על 'אנכי, הרובוט';
ועוד. ועוד.

20.12.2003
יומית
כבכל שנה לקראת הכריסטמס: טונות של
טריילרים. הגירסה הרומנטית ל'ממנטו';
'הכפר' של שמלאן; העתיד הרטרואי של
'סקיי קפטן ועולם המחר'; הסרט הבא
של הכהנים; רמז דק על 'אנכי, הרובוט';
ועוד. ועוד.