יתהפך העולם

  למי שהדליקו לו את האור בקרדיטים,
ולמי שלא מסתפק בפחות מגירסת
קוויקטיים רשמית: הטריילר של
'מטריקס Revolutions' עלה לרשת.
מו-האהאהאהאהאהא.

21.08.2003
יומית
למי שהדליקו לו את האור בקרדיטים,
ולמי שלא מסתפק בפחות מגירסת
קוויקטיים רשמית: הטריילר של
'מטריקס Revolutions' עלה לרשת.
מו-האהאהאהאהאהא.