כותבים לקולומביין

  'באולינג לקולומביין' זכה בפרס איגוד
התסריטאים לתסריט המקורי הטוב ביותר,
וכאן צריך להוסיף הבהרה: כן, לסרטים
תעודיים יש תסריט, אם כי זאת הפעם
הראשונה בתולדות האיגוד שהוא מכיר
בכך. 'השעות' לקח על תסריט מעובד.

09.03.2003
יומית
'באולינג לקולומביין' זכה בפרס איגוד
התסריטאים לתסריט המקורי הטוב ביותר,
וכאן צריך להוסיף הבהרה: כן, לסרטים
תעודיים יש תסריט, אם כי זאת הפעם
הראשונה בתולדות האיגוד שהוא מכיר
בכך. 'השעות' לקח על תסריט מעובד.