כמה סרטים ראית בקולנוע בשנה האחרונה?

כמה סרטים ראית בקולנוע בשנה האחרונה?
אתם מוזמנים להיעזר ברשימת כל הסרטים שהוקרנו מסחרית בארץ השנה.

51  6% אף אחד
53  6% 1
158  18% 2-4
178  21% 5-8
163  19% 9-14
133  15% 15-30
31  3% 31-50
53  6% יותר מ-50
20  2% כאישה לא נשואה, אני צופה ב-4 סרטים בשבוע
מספר מצביעים: 840