לא לטבעת הגורלית!

  ושוב אתם מתבקשים לעזור למפיצים
להמנע משמות קטלניים. אז איך
קוראים בעברית ל'The Ring', סרט
האימה המצליח על קלטת הוידאו
שהורגת את צופיה תוך שבעה ימים?
(ולא, 'הטבעת' לא הולך).

28.11.2002
יומית
ושוב אתם מתבקשים לעזור למפיצים
להמנע משמות קטלניים. אז איך
קוראים בעברית ל'The Ring', סרט
האימה המצליח על קלטת הוידאו
שהורגת את צופיה תוך שבעה ימים?
(ולא, 'הטבעת' לא הולך).