מבוסס על סיפור אמיתי

עצוב ומטופש: תיירת יפנית
קפאה למוות במינסוטה במהלך
חיפוש אחרי הכסף שנקבר בסרט
'פארגו'. ודוקא ניסו להסביר
לה שזה רק סרט.

22.12.2001
יומית
עצוב ומטופש: תיירת יפנית
קפאה למוות במינסוטה במהלך
חיפוש אחרי הכסף שנקבר בסרט
'פארגו'. ודוקא ניסו להסביר
לה שזה רק סרט.
תגיות: