מהמטבח באהבה

  פינת הפרוייקט התמוה:
דייויד פינצ'ר, ההוא שמתמחה בסרטים
על פסיכופאטים ('שבעה חטאים' ו'מועדון
קרב') יחזור לעבוד עם בראד פיט בסרט
'Seared', שיעסוק, איך לא, בעולמם של
שפים במסעדות יוקרה בניו יורק.

10.09.2001
יומית
פינת הפרוייקט התמוה:
דייויד פינצ'ר, ההוא שמתמחה בסרטים
על פסיכופאטים ('שבעה חטאים' ו'מועדון
קרב') יחזור לעבוד עם בראד פיט בסרט
'Seared', שיעסוק, איך לא, בעולמם של
שפים במסעדות יוקרה בניו יורק.