מלאכית-דמי

  אומרים שדמי מור נהנתה כל כך מהתפקיד
שלה ב'המלאכיות של צ'רלי בהילוך גבוה',
שהיא מעוניינת להמשיך לעוד סרטי
'מלאכיות' – סיקוול, פריקוול, ווטאבר.
המלאכיות האחרות אומרות שאם דמי
תהיה שם – הן לא יהיו.

17.11.2003
יומית
אומרים שדמי מור נהנתה כל כך מהתפקיד
שלה ב'המלאכיות של צ'רלי בהילוך גבוה',
שהיא מעוניינת להמשיך לעוד סרטי
'מלאכיות' – סיקוול, פריקוול, ווטאבר.
המלאכיות האחרות אומרות שאם דמי
תהיה שם – הן לא יהיו.