מעודדים צמודים

  לפי ההגיון שמאחורי השמות
"מרד התרנגולים" ו"המלאכים
של צ'ארלי", היה צריך לקרוא
ל-"Bring It On"
"מעודדים צמודים", לא?

10.01.2001
יומית
לפי ההגיון שמאחורי השמות
"מרד התרנגולים" ו"המלאכים
של צ'ארלי", היה צריך לקרוא
ל-"Bring It On"
"מעודדים צמודים", לא?