מתקפת המשובטים!

  דובי, גמדון הבית, דומה לולדימיר
פוטין, נשיא רוסיה? כך טוענת חברה
רוסית שתובעת את יוצרי 'הארי פוטר'.
תחקיר 'עין הדג' מגלה שזהו רק אחד
ממקרים רבים של דמיון מפליא בין
גדולי עולם לכוכבי קולנוע עכשוויים.

30.01.2003
יומית
דובי, גמדון הבית, דומה לולדימיר
פוטין, נשיא רוסיה? כך טוענת חברה
רוסית שתובעת את יוצרי 'הארי פוטר'.
תחקיר 'עין הדג' מגלה שזהו רק אחד
ממקרים רבים של דמיון מפליא בין
גדולי עולם לכוכבי קולנוע עכשוויים.