סרט השנה 2003: מוקדמות

  נו מה, שנה אזרחית חדשה ולא נעלה
קדם-סקר סוף שנה לסרט הטוב ביותר?
אז הנה הטופס, זו רשימת כל הסרטים,
והפעם אתם מתבקשים לבחור לא רק את
חמשת הסרטים שלכם, אלא גם את
"הופעת השנה" (כפי שמוסבר בטופס).

01.01.2004
יומית
נו מה, שנה אזרחית חדשה ולא נעלה
קדם-סקר סוף שנה לסרט הטוב ביותר?
אז הנה הטופס, זו רשימת כל הסרטים,
והפעם אתם מתבקשים לבחור לא רק את
חמשת הסרטים שלכם, אלא גם את
"הופעת השנה" (כפי שמוסבר בטופס).