פסיכו בשלישית

  סווגו תחת "שמועה ביזארית":
גאס ואן סאנט ביים כבר פעם אחת
שחזור מדויק, אחד לאחד, של
'פסיכו'. עכשיו הוא מתכוון
לביים עוד אחד כזה – הפעם
בזירת הפאנק-רוק? לא מיצינו?

12.02.2003
יומית
סווגו תחת "שמועה ביזארית":
גאס ואן סאנט ביים כבר פעם אחת
שחזור מדויק, אחד לאחד, של
'פסיכו'. עכשיו הוא מתכוון
לביים עוד אחד כזה – הפעם
בזירת הפאנק-רוק? לא מיצינו?