פריקי

  חברי 'גרין דיי', 'בלינק 182', ועוד
כמה כאלה, תורמים קולות לסרט הבובות
'!Live Freaky! Die Freaky'. העלילה:
העתיד. העולם הוא שממה, עד שצ'ארלס
מנסון חוזר כדי להציל את האנושות. זה
בוודאי לא יעורר שום מחלוקת.

05.05.2003
יומית
חברי 'גרין דיי', 'בלינק 182', ועוד
כמה כאלה, תורמים קולות לסרט הבובות
'!Live Freaky! Die Freaky'. העלילה:
העתיד. העולם הוא שממה, עד שצ'ארלס
מנסון חוזר כדי להציל את האנושות. זה
בוודאי לא יעורר שום מחלוקת.