צריך סטרפסילס?

  הטריילר הראשון של 'פרק 2' עלה
לרשת באופן רשמי, אבל כדי לחוות
את הדקה וחצי של קרבות לייזר ונשימה
כבדה תאלצו לעבור תהליך בירוקרטי
מעצבן – או לבחור בדרך הקיצור
האיכותית פחות.

06.11.2001
יומית
הטריילר הראשון של 'פרק 2' עלה
לרשת באופן רשמי, אבל כדי לחוות
את הדקה וחצי של קרבות לייזר ונשימה
כבדה תאלצו לעבור תהליך בירוקרטי
מעצבן – או לבחור בדרך הקיצור
האיכותית פחות.