קדם סקר דיסני

  מה היה הסרט המצויר הטוב ביותר
של דיסני? לא, אין צורך לענות
עכשיו – יהיה סקר בעניין, בשבוע
הבא. עכשיו רק המוקדמות, בהן
ייקבעו המועמדים. הבחירה היא קשה
וקורעת לב. בהצלחה.

28.06.2002
יומית
מה היה הסרט המצויר הטוב ביותר
של דיסני? לא, אין צורך לענות
עכשיו – יהיה סקר בעניין, בשבוע
הבא. עכשיו רק המוקדמות, בהן
ייקבעו המועמדים. הבחירה היא קשה
וקורעת לב. בהצלחה.