קדם קדם קדם קדם אוסקר 2003

רשמו לפניכם: המועמדים לאוסקר 2003
יהיו 'בעניין שמידט', 'תפוס אותי אם
אתה יכול', 'שיקאגו', 'פרידה' ו'הדרך
לאבדון' (שמות זמניים) – כל זאת לפי
הניחוש המאוד-מאוד מוקדם, המעודכן מדי
שבוע, של ג'פרי וולס מ-Reel.com.

08.04.2002
יומית
רשמו לפניכם: המועמדים לאוסקר 2003
יהיו 'בעניין שמידט', 'תפוס אותי אם
אתה יכול', 'שיקאגו', 'פרידה' ו'הדרך
לאבדון' (שמות זמניים) – כל זאת לפי
הניחוש המאוד-מאוד מוקדם, המעודכן מדי
שבוע, של ג'פרי וולס מ-Reel.com.