קינג פיטר

  עוד לפני 'שר הטבעות', פיטר ג'קסון
חלם לעשות סרט על קוף ענק. עכשיו זה
רשמי: העבודה על גירסת ג'קסון
ל'קינג קונג' תתחיל מיד אחרי צאתו
של 'שיבת המלך', הסרט יצולם בניו
זילנד (איך לא) ויגיע לאקרנים ב-2005.

31.03.2003
יומית
עוד לפני 'שר הטבעות', פיטר ג'קסון
חלם לעשות סרט על קוף ענק. עכשיו זה
רשמי: העבודה על גירסת ג'קסון
ל'קינג קונג' תתחיל מיד אחרי צאתו
של 'שיבת המלך', הסרט יצולם בניו
זילנד (איך לא) ויגיע לאקרנים ב-2005.