רואים לשפילברג

היי, שפילברג, רואים לך ת'A.I.!
בפרסומות החדשות לסרט אפשר לראות
בפעם הראשונה לא רק את היילי
ג'ואל מחוץ לפוקוס, אלא גם –
הייתם מאמינים? – תמונות מתוך הסרט!
02.06.2001
יומית
היי, שפילברג, רואים לך ת'A.I.!
בפרסומות החדשות לסרט אפשר לראות
בפעם הראשונה לא רק את היילי
ג'ואל מחוץ לפוקוס, אלא גם –
הייתם מאמינים? – תמונות מתוך הסרט!