רומן פשע

  ממשרד התובע הכללי באל.איי מבהירים:
מועמד לאוסקר או לא – אם רומן פולנסקי
יציב את כף רגלו על אדמת ארה"ב, הוא
ייעצר לפני שיספיק להגיע לשטיח האדום,
בשל ההרשעה התלויה ועומדת נגדו
על בעילת קטינה, לפני 25 שנה.

13.02.2003
יומית
ממשרד התובע הכללי באל.איי מבהירים:
מועמד לאוסקר או לא – אם רומן פולנסקי
יציב את כף רגלו על אדמת ארה"ב, הוא
ייעצר לפני שיספיק להגיע לשטיח האדום,
בשל ההרשעה התלויה ועומדת נגדו
על בעילת קטינה, לפני 25 שנה.

תגיות: