שקיעת אטלנטיס

  תשעה סרטים מתמודדים בתחרות על
האוסקר הראשון לסרט אנימציה באורך
מלא, שיחולק השנה. 'שרק' ו'פיינל
פנטסי' ברשימה, אבל 'אטלנטיס' נעדר.
למה? בדיסני טוענים: מכיוון שטופס
ההרשמה לא מולא כראוי. אהא. בטח.

16.12.2001
יומית
תשעה סרטים מתמודדים בתחרות על
האוסקר הראשון לסרט אנימציה באורך
מלא, שיחולק השנה. 'שרק' ו'פיינל
פנטסי' ברשימה, אבל 'אטלנטיס' נעדר.
למה? בדיסני טוענים: מכיוון שטופס
ההרשמה לא מולא כראוי. אהא. בטח.