תמכור, תמכור!

  אם היו לכם 150 מיליון דולר להשקיע
בסרטי קיץ, במה הייתם משקיעים? מה
הייתם קונים בזול ומוכרים ביוקר?
ממה הייתם מתרחקים כמו ממניות
אינטרנט? משחק הקופות החצי-שנתי
של מר שואוביז יוצא (שוב) לדרך.

16.05.2001
יומית
אם היו לכם 150 מיליון דולר להשקיע
בסרטי קיץ, במה הייתם משקיעים? מה
הייתם קונים בזול ומוכרים ביוקר?
ממה הייתם מתרחקים כמו ממניות
אינטרנט? משחק הקופות החצי-שנתי
של מר שואוביז יוצא (שוב) לדרך.