Brokeback to the Future

  כולם אמרו שאין להם סיכוי, החברה היתה נגדם, אבל האהבה שלהם היתה חזקה יותר מהזמן עצמו.
'Brokeback to the Future', בלי ספק סיפור האהבה המרגש ביותר מאז 'הניצוץ'.

05.02.2006
יומית
כולם אמרו שאין להם סיכוי, החברה היתה נגדם, אבל האהבה שלהם היתה חזקה יותר מהזמן עצמו.
'Brokeback to the Future', בלי ספק סיפור האהבה המרגש ביותר מאז 'הניצוץ'.