Jolie Goodfellow

  והנה משהו שלא קשור דווקא למסכי הקולנוע: המגזין "ווג" בחר באנג'לינה
ג'ולי לבעלת הגוף המושלם, בזכות (איך
לא) השלמות הגופנית שלה. ג'ולי מצידה,
טוענת שהיא תמיד ניסתה להסתיר את
הנשיות שלה (ואישית לא ברור לי איך).

01.04.2002
יומית
והנה משהו שלא קשור דווקא למסכי הקולנוע: המגזין "ווג" בחר באנג'לינה
ג'ולי לבעלת הגוף המושלם, בזכות (איך
לא) השלמות הגופנית שלה. ג'ולי מצידה,
טוענת שהיא תמיד ניסתה להסתיר את
הנשיות שלה (ואישית לא ברור לי איך).