Mועמדים 2006

  אם פעם היה נדמה שפרסי הקולנוע של MTV והאוסקר מתקרבים זה לזה, השנה אין שום קירבה. המועמדים לפרס הסרט הטוב הם 'קינג קונג', 'עיר החטאים', 'באטמן מתחיל', 'לדפוק חתונה' ו'בתול בן 40'.

25.04.2006
יומית
אם פעם היה נדמה שפרסי הקולנוע של MTV והאוסקר מתקרבים זה לזה, השנה אין שום קירבה. המועמדים לפרס הסרט הטוב הם 'קינג קונג', 'עיר החטאים', 'באטמן מתחיל', 'לדפוק חתונה' ו'בתול בן 40'.