Mועמדים

  המועמדים לפרסי הקולנוע של MTV
נעים בין המתבקש לתמוה. 'שני הצריחים',
'ספיידרמן', '8 מייל', 'הצלצול'
ו'מספרה'(?) מועמדים לפרס הסרט
הטוב ביותר, וגולום ועוד ארבעה
מתחרים על פרס השחקן הוירטואלי.

16.04.2003
יומית
המועמדים לפרסי הקולנוע של MTV
נעים בין המתבקש לתמוה. 'שני הצריחים',
'ספיידרמן', '8 מייל', 'הצלצול'
ו'מספרה'(?) מועמדים לפרס הסרט
הטוב ביותר, וגולום ועוד ארבעה
מתחרים על פרס השחקן הוירטואלי.