No more rhymes now, I mean it

  זאת לא הפעם הראשונה שמוכרז על מחזמר בימתי המבוסס על סרט, אבל זה כנראה הרעיון הכי טוב מבינהם: וויליאם גולדמן, האיש שהמציא את 'הנסיכה הקסומה', משתתף בכתיבת המחזמר המבוסס על הסרט.

20.08.2005
יומית
זאת לא הפעם הראשונה שמוכרז על מחזמר בימתי המבוסס על סרט, אבל זה כנראה הרעיון הכי טוב מבינהם: וויליאם גולדמן, האיש שהמציא את 'הנסיכה הקסומה', משתתף בכתיבת המחזמר המבוסס על הסרט.