Not Ha-Ha funny

  מאחורי הקמפיין של הארווי דנט למשרת התובע המחוזי של גותאם סיטי מסתתר הג'וקר – התמונה הרשמית הראשונה של הת' לדגר בתפקיד, מתוך 'האביר האפל'. את התמונה אפשר לתאר בכל מיני מילים, "מצחיק" היא לא אחת מהן.

21.05.2007
יומית
מאחורי הקמפיין של הארווי דנט למשרת התובע המחוזי של גותאם סיטי מסתתר הג'וקר – התמונה הרשמית הראשונה של הת' לדגר בתפקיד, מתוך 'האביר האפל'. את התמונה אפשר לתאר בכל מיני מילים, "מצחיק" היא לא אחת מהן.