The Second Coming

  לפני הרבה שנים, הוא שלח אלינו את בנו יחידו, כדי להראות לנו את הדרך. עכשיו, או ליתר דיוק ב-30.6.2006, הוא חוזר. הללויה!
מאז 'הפסיון של ישו' לא ראיתם משהו נוצרי יותר מהטיזר של 'סופרמן חוזר'.

18.11.2005
יומית
לפני הרבה שנים, הוא שלח אלינו את בנו יחידו, כדי להראות לנו את הדרך. עכשיו, או ליתר דיוק ב-30.6.2006, הוא חוזר. הללויה!
מאז 'הפסיון של ישו' לא ראיתם משהו נוצרי יותר מהטיזר של 'סופרמן חוזר'.