!Turn around

  טים ברטון חוזר לביים את באטמן!
לא בסרט, אלא בגירסה הרוקדת
והמזמרת, שתעלה בברודוויי. רובין,
הג'וקר וקאטוומן ישתתפו גם הם, ואת
המוזיקה כותב ג'ים סטיינמן, האחראי
בין השאר ל'ליקוי מלא של הלב'.

31.08.2002
יומית
טים ברטון חוזר לביים את באטמן!
לא בסרט, אלא בגירסה הרוקדת
והמזמרת, שתעלה בברודוויי. רובין,
הג'וקר וקאטוומן ישתתפו גם הם, ואת
המוזיקה כותב ג'ים סטיינמן, האחראי
בין השאר ל'ליקוי מלא של הלב'.

תגיות: