אד בגלי Archive

  • 12 המושבעים   0 תגובות

    חבר מושבעים המורכב מ-12 גברים נדרשים להכריע בשאלת אשמתו או חפותו של נער היספאני הנאשם ברצח אביו על סמך הראיות שהוצגו במשפט.

    לכתבה