דן תורג'מן Archive

  • אוונטי פופולו   3 תגובות

    שני טוראים מצריים תועים חסרי תקווה במדבר סיני בשלהי מלחמת ששת הימים ביוני 1967. הם מבקשים לחצות את תעלת סואץ ולהגיע לביתם בשלום.

    לכתבה

  • אמור   3 תגובות

    לאחר שלוש שנים של שוטטות באירופה, חוזר במפתיע הצייר דניאל, אל בית ילדותו במושב חקלאי במרכז בארץ ואל אהבת נעוריו. במקביל, בעקבות תאונה, מורה למחול לשעבר משותקת ולא מגלה שום רצון להמשיך ולחיות.

    לכתבה