טים רות' Archive

  • פנים רבות לאמת   3 תגובות

    הוריו המאמצים של תלמיד תיכון פופולרי מתחילים לפקפק במה שהם יודעים עליו בעקבות עבודה מטרידה שהוא מגיש בלימודים.

    לכתבה